Monstername

Als bakker staat u garant voor een eerlijk product van een hoge kwaliteit dat met de grootste zorg is bereid. Ondanks het belang van de Branche Hygiënecode voor de Brood- & Banketbakkerij zal het een vanzelfsprekendheid zijn dat, om een goed product te maken, er hygiënisch gewerkt wordt. Desalniettemin is er, in het belang van de klanten en van de bakkers, regelgeving opgesteld omtrent hygiënisch werken.

Als er volgens de voorschriften gewerkt wordt zal dit automatisch leiden tot een voedselveilig product. In de hygiënecode zijn onder andere richtlijnen vastgelegd waar een product microbiologisch aan moet voldoen. Om inzicht te krijgen in de microbiologische waarden van uw product is het raadzaam deze periodiek hier op te laten onderzoeken. Dit geeft u een beeld van in hoeverre uw productieprocessen leiden tot een voedselveilig product dat voldoet aan de gestelde normen. Kolijn Bakkerij Advies kan hierin voorzien middels een monstername.

De monstername wordt door mij uitgevoerd en het monster wordt door een gecertificeerd laboratorium onderzocht. Klik hier om naar de website van NutriControl te gaan.

Hoe gaat dit in zijn werk:

De bemonstering vindt plaats binnen het bedrijf;
Deze monsters worden onder gecontroleerde omstandigheden bewaard en binnen 24 uur aangeboden aan het laboratorium;
Een onderzoek duurt maximaal 8 dagen;
De uitslag wordt binnen 14 dagen gerapporteerd;
Bij negatieve monsteruitslagen word er contact opgenomen voor een eventueel vervolg.

Heeft u interesse of  behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden en/of kosten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Contramonsters:

Op het moment dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij u een monstername uitvoert, heeft u recht op een contramonster. Let op, het verzoek om een contramonster dient direct bij de keurmeester aangegeven te worden. Het is belangrijk om vooraf duidelijk te hebben waar het monster op onderzocht gaat worden. Vraag hier dan ook altijd naar! Het kan gaan om een chemisch monster of een microbiologisch monster. Mijn advies is om altijd contramonster te vragen aan de keurmeester, evenals de aard van het onderzoek. Dit geeft u als ondernemer de mogelijkheid om pro-actief te handelen.

Microbiologisch monster

Als u dit monster wil laten onderzoek zijn er de volgende spelregels:

Zorg dat het monster koud bewaard wordt tussen de 0 en 4 graden. (het monster mag niet worden ingevroren);

Het monster moet binnen 36 uur na bemonstering bij een laboratorium worden aangeboden. Het is belangrijk om hierin snel te handelen. Voor snelle afhandeling kunt u contact met mij opnemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit kan via de contactpagina.

Chemisch monster 

Een chemisch monster mag worden ingevroren. Zorg er echter wel voor dat de verpakking niet kan beschadigen. Wilt u dit monster laten onderzoeken, dan kunt u mij bellen voor het maken van een bemonsteringsafspraak. Hier zit verder geen tijdsdruk achter.

Waarom zou je een contramonster laten onderzoeken? 

Door een contramonster te laten onderzoeken kan snel bepaald worden of een product al dan niet aan de norm voldoet. Voldoet het product niet aan de norm dan biedt de uitslag u, vooruitlopend op de uitslag van de NVWA, de mogelijkheid om eventueel al maatregelen te nemen. Mocht er aan de hand van een monstername een boeterapport volgen, dan verlangt de NVWA een verbeterplan. Een pro-actieve houding van de ondernemer geeft een sterk signaal af richting de NVWA. Het biedt u immers de mogelijkheid om vroeg in het proces al een verbetertraject te starten.

Komt de uitslag van het eigen onderzoek niet overeen met die van de NVWA dan heeft u tevens een mooie onderbouwing voor de verdediging.

De monstername wordt door mij uitgevoerd en het monster wordt door een gecertificeerd laboratorium onderzocht. Klik hier om naar de website van NutriControl te gaan.

Heeft u interesse of  behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden en/of kosten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.