Etiketten en productinformatie

Klanten willen steeds beter geïnformeerd worden over de herkomst van producten, uit welke ingrediënten ze bestaan en of ze eventuele (hypo-) allergene stoffen bevatten. De overheid onderschrijft het belang hiervan en de NVWA heeft dit, na jarenlang overleg met de brancheorganisaties en de NBC, omgezet in regelgeving. Sinds 13 december 2014 zijn nieuwe regels omtrent etikketeren en productinformatie van kracht. Om een klant te voorzien van de juiste productinformatie is het voor een ondernemer van belang om deze informatievoorziening op een correcte wijze binnen zijn bedrijfsvoering te borgen. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak. Kolijn Bakkerij Advies kan u hier op diverse manieren in ondersteunen.

Advies bij het aanschaffen van software 

Er zijn diverse softwarepakketten beschikbaar voor de bakkerijbranche. Aangezien deze software als basis kan dienen voor meerdere bedrijfsprocessen is het belangrijk om op voorhand alle mogelijke toepassingen af te wegen. Zo kunnen dergelijke systemen bijvoorbeeld gekoppeld worden met de kassa, de weegschaal, de prijscalculatie, etc. Bij het aanschaffen van ondersteunende software voor etikketering en productinformatie is het belangrijk om goed af te wegen wat er nodig is op de korte termijn, waarbij ook zeker de wensen en investeringsmogelijkheden op de lange termijn meegenomen moeten worden. Graag help ik u bij het maken van deze keuze.

Advies bij het inrichten van het systeem 

Nadat de software is aangeschaft begint het proces van inrichting. Het opzetten van een systeem waarmee, op basis van een recept, productspecificaties en etiketten geautomatiseerd gemaakt kunnen worden die voldoen aan de huidige regelgeving vereist een grondige aanpak. Hierin kan ik u adviseren waarbij ik niet gebonden ben aan vaste leveranciers. Mijn ruime ervaring met verschillende systemen zal het maken van keuzes vereenvoudigen.

Ondersteuning bij het invoeren

Als het systeem van de grond af aan opgebouwd moet worden, is het geen overbodige luxe om daar externe hulp voor in te schakelen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Graag wil ik u ondersteunen bij het opstarten van uw systeem. De eerste fase van een nieuw systeem is het meest complex. Al uw grondstoffen moeten immers gekoppeld worden, de autorisatie van leveranciers moet waar nodig worden aangevraagd en van de leveranciers die niet in specsplaza voorkomen, moeten er specificaties worden aangevraagd. Pas als deze fase is afgerond kan het maken van recepten beginnen. Hierbij kunt u denken aan receptnummers, artikelnummers (die terugkomen in het recept), etc.

Periodiek bijwerken en onderhouden van het systeem

Als het systeem eenmaal gevuld is met alle gegevens is het van belang om de continuïteit te borgen. Hoe zorgt u er voor dat het systeem zo goed mogelijk blijft aansluiten op de werkelijke situatie? Hiervoor zal op regelmatige basis receptaanpassingen doorgevoerd moeten worden, nieuwe producten moeten worden toegevoegd of producten moeten worden verwijderd. Dergelijk onderhoud kan ik voor u verzorgen, eventueel in combinatie met andere bezoeken.

Heeft u interesse of  behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden en/of kosten?

Neem dan contact met mij op via de contactpagina.