Filiaal Inspectie

Als bakker staat u garant voor een eerlijk product van een hoge kwaliteit dat met de grootste zorg is bereid. Ondanks het belang van de Branche Hygiënecode voor de Brood- & Banketbakkerij zal het een vanzelfsprekendheid zijn dat, om een goed product te maken, er hygiënisch gewerkt wordt. Desalniettemin is er, in het belang van de klanten en van de bakkers, regelgeving opgesteld omtrent hygiënisch werken.

Het inzetten van een externe, onafhankelijke hygiëne-adviseur geeft u een goed inzicht in hoe uw bedrijft scoort ten opzichte van deze regelgeving. De advisering vindt altijd plaats op basis van de Branche Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij.

Bij het uitvoeren van deze inspectie wordt het bedrijf volledig geïnspecteerd op de regels die voortkomen uit deze hygiënecode. Door periodiek een hygiëne-inspectie uit te voeren blijft u als ondernemer goed op de hoogte van hoe het bedrijf scoort ten opzichte van de regelgeving. Tevens geeft een periodieke inspectie inzicht in de continuïteit van hygiënisch werken binnen uw onderneming.

Een hygiëne-inspectie verloopt als volgt:

Opstart: Kennismaking met bedrijf en de verantwoordelijke(n);

Beoordeling van het systeem: Controle op registraties en procedures;

Fysieke inspectie: Het bedrijf wordt volledig beoordeeld;

Rapportage: Het rapport wordt op locatie uitgewerkt;

Evaluatie: Mijn bevindingen worden gemotiveerd aan de verantwoordelijke(n);

Na het uitvoeren van de inspectie volgt een rapport opgebouwd in 3 onderdelen:

Overzicht van goedkeuringen;

Overzicht van prioriteiten;

Overzicht van aanbevelingen.

Dit rapport kan als uitgangspunt dienen voor een eventueel adviestraject en verbeterplan. Voor meer informatie verwijs ik u naar de pagina over hygiëne-advies.

Optioneel: Filiaal- of winkeltoets interne (formule-)afspraken:

Als aanvulling op de bovenstaande inspectie kan nog een checklist worden toegevoegd. Deze checklist stel ik in overleg met u op om interne afspraken te toetsen. U kunt hierbij denken aan afspraken over reclame-uitingen, presentatie, bedrijfskleding, persoonlijke verzorging, het etiketteren van producten, het invullen van lijsten, verzorging van de winkel, etc.

Heeft u interesse of  behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden en/of kosten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Extra opties tijdens de bezoeken :

Thermometer(s)controle : De regelgeving schrijft voor dat uw thermometer(s) jaarlijks gecontroleerd worden. Kolijn Bakkerij Advies kan deze controle voor u verzorgen, evenals eventuele vervanging en kalibratie van de thermometer(s). Voor meer informatie klik hier.

Monstername : Om inzicht te krijgen in de microbiologische waarden van uw product kunt u deze hier op laten onderzoeken.. Dit geeft u een beeld van in hoeverre uw productieprocessen leiden tot een voedselveilig product dat voldoet aan de gestelde normen die vastgelegd zijn in Branche Hygiënecode voor de Brood- & Banketbakkerij. Het is nuttig om uw producten periodiek producten te laten onderzoeken op microbiologische waarden. Voor meer informatie klik hier.

Heeft u interesse of  behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden en/of kosten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.